GESCHIEDENIS

Hieronder treft u een beknopte beschrijving van de geschiedenis van Veerdienst Rheden.

Het veerhuis in 1948

Veerhuis Rheden in 1948
Het veerhuis in 1948

Rhedense Veer
Het Rhedense Veer in 1948 (in oostelijke richting; zicht op dorp De Steeg)

Het deel van de rivier waar op dit moment het veer vaart, is omstreeks 1969 gegraven.
De oorspronkelijke loop van de IJssel liep voor die tijd door het recreatiegebied "Rhederlaag".
Door de rivier wat af te snijden, ten behoeve van met name de scheepvaart, is de veerpont op deze huidige plek gekomen.
Meer informatie over de verlegging van de rivier kunt u met de volgende link vinden op de website www.Rhederlaag.NL.

Het veer in 1972
Toen de veerpont in 1 mei 1972 in de vaart is gekomen, was de eigenaar Dhr. Van Muilwijk uit Dieren. De veerpont had de naam: MAJA.
Op de achtergrond zijn de gebouwen van de huidige camping De Mars zichtbaar.

Veerdienst Rheden in 1972
Het Veer Rheden in 1972

Het veer omstreeks 1985
Het Rhedens veer in 1985
Het Rhedens veer omstreeks 1985.

Een Nieuwe eigenaar, een nieuw veer
Op 1 mei 1986 heeft Dhr. L. van Oijen het veerpont overgenomen. Het voetveer kreeg de naam: WUTA, een afkorting voor "Wacht Uw Tijd Af".

Het veer WUTA in 1986
Het Rhedens veer in 1986.

De heer van Oijen sr. heeft met veel plezier het veer 21 jaar gevaren.
In die jaren heeft het veer veel veranderingen meegemaakt o.a het uiterlijk. Ook is er in deze tijd een fietsbrug gekomen in Velp. Als direct gevolg hiervan zijn er toen veel klanten verloren gegaan.
Met hulp van de locale bevolking en de gemeente Rheden was het mogelijk om het veer in stand kunnen houden.

Het huidig voetveer WUTA in 2011

Het huidig veer: WUTA
In januari 2007 heb ik, Richard van Oijen, het veer overgenomen van mijn vader (L. van Oijen ).
Ik hoop dat het veer in de toekomst nog lang zal kunnen blijven bestaan en zal daar zelf alles aan doen om dat te bereiken.